gallery/емблема
Вінницький коледж будівництва і архітектури
Київського національного університету будівництва і архітектури
gallery/flag_ua
gallery/dsc_0015

КАТЕГОРІЇ

gallery/mon
gallery/vinobladm
gallery/vrcoyo
gallery/кнуба
gallery/іпокнуба
gallery/rada-vnz

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

gallery/абітурієнт
gallery/банер 170х67

   Абітурієнт-2018

Спеціалізація 

«Міське будівництво та господарство»

 

       Студенти спеціалізації  «Міське будівництво і господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст в ході навчання вчаться розробляти проекти планування і забудови територій, виконувати генеральні плани, проекти благоустрою, проектувати будівлі і споруди, розробляти проекти організації будівництва і виконання робіт, розраховувати будівельні конструкції, розраховувати кошториси.

      В процесі навчання студенти засвоюють програмні системи Excel, AutoCAD, ArhiCAD, CОMPAS, АВК, використовують комп’ютерні технології при виконанні курсових та дипломних проектів.

      Молодший спеціаліст повинен знати: фундаментальні основи технологічних процесів в будівельному виробництві, особливості планування та благоустрою міст, проектування міських вулиць та доріг, особливості садово-паркового та ландшафтного будівництва, особливості інженерної підготовки міської території, основи реконструкції міської забудови.

    Молодший спеціаліст повинен вміти:аналізувати технологічні процеси та виконувати розрахунки пов’язані з плануванням міської території визначати і застосовувати нові прогресивні методи; виконувати розрахунки з підсилення конструктивних елементів будівель; користуватися нормативною документацією; виконувати вертикальне планування методом червоних горизонталей; організовувати поверхневий відвід води з території; визначати методики та алгоритми розрахунків інженерних споруд; обстеження будівель і споруд використовуючи відповідну нормативну документацію.

     Випускники спеціалізації «Міське будівництво і господарство» продовжують навчання в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

       Випускники спеціалізації «Міське будівництво і господарство» працюють в будівельних і архітектурних бюро, установах комунального господарства, організаціях, що займаються ландшафтним проектуванням.